No cure no pay, geen startkosten of basistarief

Daar waar de traditionele makelaar stopt gaat Aankoopmakelaar Fortuin verder……

Uitsluitend aankoopmakelaar, geen belangenverstrengeling!

Onafhankelijk aankoopadviseur in de regio

Maak een afspraak

Algemene Voorwaarden

  1. Er worden geen startkosten of basistarief bij je in rekening gebracht.
  2. Mocht onze samenwerking niet leiden tot de koop van een woning dan wordt er ook geen courtage berekend.
  3. Mocht je als opdrachtgever, voordat er overeenstemming is bereikt over de koopsom van de woning, de opdracht intrekken of opschorten (ongeacht welke reden) dan ben je aan Aankoopmakelaar Fortuin geen enkele vergoeding verschuldigd.
  4. Zodra er overeenstemming is bereikt en de aankoop van de woning is gerealiseerd dan pas wordt, de vooraf besproken, courtageregeling in rekening gebracht.
  5. Aankoopmakelaar Fortuin is als bedrijf btw-plichtig, de courtagenota is exclusief 21% BTW.
  6. De courtagenota van Aankoopmakelaar Fortuin wordt uiterlijk verrekend tijdens het passeren van de akte van levering bij de notaris.
  7. De opdrachtgever stemt ermee in dat de notaris voor het verlijden van de akte van levering aan Aankoopmakelaar Fortuin een exemplaar van het concept van die notariële akte en de nota van afrekening ter inzage verstrekt.
Lees de google reviews